Skip to main content
Chov na farmě Vaněk
Ocenění

Beran

Beran má obvykle větší tělesnou hmotnost a výraznější rohy než bahnice. Jeho biologickou rolí je páření s bahnicemi, což umožňuje reprodukci stáda.

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2023%2F10%2Fjehnice 1

Bahnice

Bahnice jsou matky, které nesou na svých bedrech zodpovědnost za péči o novorozená jehňata. Toto spojení beranů a bahnic je základem pro udržení populace ovcí vřesových a zachování genetické rozmanitosti.

Chov plemenných ovcí vřesových

Linie 6516 Virtual

Chov ovcí na Farmě Vaněk je náš životní závazek a vášeň. Chováme plemeno, které je pro nás zvlášť důležité pro jeho vynikající genetické vlastnosti. Toto plemeno je známé svou odolností vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. V našem regionu Horních Stakor v krásném Podbabském údolí máme k dispozici 10 hektarů pastvin. Ovce se hodí na výpasy, spasou i méně hodnotnou pastvu. S pečlivým výběrem našich zvířat nabízíme našim zákazníkům ovce, které představují to nejlepší, co chov ovcí může nabídnout.

Na Farmě Vaněk se zaměřujeme na prodej ovcí pouze pro chovatele. Jsme hrdí na to, že naše ovce najdou své místo v chovech po celém regionu. Pro nás není jen důležitý výsledek na výstavách a soutěžích, ale i dlouhodobá spokojenost našich zákazníků, kteří si u nás vybírají kvalitní plemenná zvířata. Naše farmářské poradenství a podpora jsou vždy k dispozici pro naše zákazníky, aby měli všechny potřebné informace a dovednosti k úspěšnému chovu našich ovcí linie 6516 Virtual. Jsme přesvědčeni, že naše ovce jsou investicí do budoucnosti a těšíme se na spolupráci s dalšími vášnivými chovateli.

Naše ocenění

Farma Vaněk má také důvod k hrdosti díky několika prestižním oceněním, která jsme získali na různých výstavách ovcí. Naše plemenné ovce vřesového plemene se pravidelně účastní těchto soutěží a naše úsilí bylo odměněno. Naši chovatelé a ovce byly oceněny za vynikající genetické vlastnosti, zdraví a krásu.
  • Šampion trhu Pěnčín 2022

  • II. Vícešampion (ENT beranů šedé ovce vřesové) – Sedlčany 2022

  • Nejlepší kolekce ovcí (Výstava náš chov 2021) – Lysá nad Labem

  • Nejlepší beran výstavy (Výstava náš chov 2021) – Lysá nad Labem

Ocenění - Farma Vaněk

Pastva

Důležitou součástí našeho chovu je dostatečná pastva čítající 10 hektarů. Našim ovcím poskytujeme kvalitní pastviny s hojným výskytem náletové dřeviny, celoročně přístup k senu, minerální lizy.

Zajištění Vody

Pravidelný přístup k čisté pitné vodě je pro ovce vřesové klíčový. Vodu máme k dispozici po celý rok, abychom zajistili jejich hydrataci i během zimy.

Péče o Zdraví

Zdraví našich ovcí je naší prioritou. Pravidelně kontrolujeme jejich stav a prevenci nemocí a parazitů bereme jako samozřejmost. Náš veterinář s námi spolupracuje na plánování očkovacího programu.

Úkryt

Naše ovce mají k dispozici prostorný přístřešek, který jim poskytuje ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Zajistit jim pohodlí a bezpečnost je pro nás důležité.

Pohyb

Pohyb je pro naše ovce nezbytný. Máme pro ně připraveny prostorné pastviny, kde se mohou volně pohybovat a vybírat si potravu.

Naše Vybavení

Máme k dispozici všechny potřebné nástroje a vybavení pro péči o naše ovce, včetně napáječek, krmítek, stříšek, lan na ohradu a dalšího vybavení.

Zkušenosti a Odbornost

Chov ovcí vřesových (odchováváme také plemenné berany) vyžaduje znalosti a zkušenosti, a na naší farmě Vaněk jsme na to připraveni. Spolupracujeme s odborníky na chov ovcí a místními farmáři, kteří nám pomáhají poskytovat našim ovcím tu nejlepší péči.

Ovce jsou zapsány v plemenné knize VR/Vřesová ovce. Mateřské stádo zařazeno do kontroly užitkovosti, kterou vykonává plemenář Svazu chovatelů ovcí a koz.

Ovce stříháme z kraje léta, jednou za rok. Péče o paznehty je běžná. Ovce mají genotyp ARR/ARR nebo ARR/ARQ.

Pravidelně se účastníme v červnu elitního nákupního trhu plemenných beranů vřesových a v září nákupního trhu plemenných beranů na Pěnčíně. Ovce této linie jsou ještě vyšší.

Pokud máte zájem o více informací o našem chovu ovcí vřesových nebo byste rádi navštívili naši farmu, kontaktujte nás. Jsme hrdí na naše ovce a rádi se o ně s vámi podělíme.

Kontaktujte Nás

Náš chov ovcí vřesových je naší vášní, a rádi s vámi sdílíme naše znalosti a zkušenosti. Kontaktujte nás dnes a podívejte se na naše ovce a naši farmu osobně.

O ovci vřesové

Ovce vřesová (Ovis aries aries) je starobylé plemeno ovce, které se považuje za původní německé plemeno. Ovce vřesová je známá svou odolností vůči nepříznivým klimatickým podmínkám a schopností se přizpůsobit drsnému prostředí. Plemeno je pojmenováno podle vřesovišť (v němčině “Heide”), kde se tradičně chová.

Německá šedá ovce vřesová je středně velká ovce s charakteristickou středně dlouhou srstí, která má stříbřitě šedou barvu. Jejich hlava je často zdobena oblými rohy. Ovce tohoto plemene jsou známé svou odolností a výdrží. Jsou schopny se pást na vřesovištích a v horských oblastech, kde by jiná plemena měla obtíže s přežitím.

Toto plemeno bylo tradičně chováno pro produkci masa a vlny. Jejich maso je často chutné a má charakteristickou chuť, kterou ocení milovníci tradičních německých pokrmů. Vlna ovce vřesové byla v minulosti ceněna pro svou kvalitu a používala se k výrobě tradičních německých textilních výrobků.

Bohužel, jako mnoho tradičních plemen, i ovce vřesová čelí poklesu populace v důsledku změn v moderním zemědělství a preferencím spotřebitelů. Některá úsilí byla vyvinuta na ochranu tohoto plemene a na záchranu jeho genetické rozmanitosti.

Celkově lze říci, že německá šedá ovce vřesová je tradiční a odolná plemeno, které hraje důležitou roli v historii a kultuře německého venkova. Jejich schopnost přežít v náročných podmínkách a kvalita masa a vlny, kterou produkují, ji činí významným prvkem zemědělského dědictví.